Kalendarium 2019 (hösten)

Kalendern uppdateras kontinuerligt!

För att få information kring våra Hjärnet - och medlemsaktiviteter, se "Aktiviteter/Nätet"

Med reservation för ändringarDag

Arrangemang

Augusti20

Turidgruppen (brukarråd)


29

Vuxenhabiliteringens brukarråd

September25

Referensgruppen för funktionshinderfrågor

Oktober10

Styrelsemöte, BrukarHuset, Örebro 13.00

NovemberLö 9- sön 10

Ordförandekonferens, Stockholm, (lör-sön)


12

Centrum för hjälpmedels brukarråd

19

Turidgruppen


27

Referensgruppen för funktionshinderfrågor


28

Vuxenhabiliteringens brukarråd


December2

Styrelsemöte, BrukarHuset, Örebro

kl. 13.00
:ÄLDRE NYHETER SOM FORTFARANDE