Nedan finns information om Anhörigcentrum, som ger råd och stöd till Dig som är anhörig.

 

Information från Anhörigcentrum

Informationsbroschyr om Anhörigcentrum

Informationsbroschyr om Anhörigcentrum, broschyr 2 -

Anhörigfrågor
Från den 1 juli 2009 är kommunerna skyldiga att ge stöd till anhöriga via socialtjänstlagen 5 kap 10§. ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Läs mer>>>

 

Anhörigcentrum i Örebro kommun
Anhörigcentrum är ett centra som ska ge stöd till anhöriga. Stödet ska vara individuellt, flexibelt, förebyggande och ha hög kvalitet. Anhörigcentrum vänder sig till alla som i sitt hjärta känner att man för någon annan gör en insats oavsett relation, ålder, kön. Man kan stötta sin make/maka, sin bror/syster, vän, granne m.fl. Läs mer >>>

 

Anhörigcentrums aktiviteter (Örebro)

Anhörigcentrum arrangerar olika aktiviteter för anhöriga en till två gånger i veckan, året om.

Ett program för Anhörigcentrums aktiviteter samt kontaktinformation

hittar Du på Anhörigcentrums hemsida.