På denna sida hittar Du information avsedd för anhöriga inom Hjärnkraft Örebro län.

__________________________________________________________________

AKTUELLT

Just finns inga arrangemang som riktar sig speciellt till Dig som närstående.

Nedan hittar du dock information som kan vara intressant för dig:

 

Anhörigstöd i flera av länets kommuner

Nyheten publicerad: måndagen den 16 maj 2011, kl.11.55

Som anhörig kan Du nu få tillgång till ett så kallat anhörigstöd.

Här hittar Du kontaktinformation.

_________________________________________________

 

Anhörigcentrum ger råd och stöd.

I Örebro kommun finns ett Anhörigcentrum, där du som anhörig kan få råd och stöd.Läs mer om dess verksamhet >>>

Även i Kumla finns ett anhörigcentrum. Läs mer på Kumla kommuns hemsida

 

Denna del av hemsidan är uppdaterad: 19 februari, 2013 13:04