Adress:Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län,

Mellringevägen 120 B, 703 53 ÖREBRO

Telefon: 019 - 673 21 35

E-postOBS!

Om du flyttar och därmed ändrar bostadsadress,

glöm inte att meddela det till kansliet

så att vi kan skicka material till dig även fortsättningsvis.

 

 

Kansliets telefontider

måndag - torsdag 10-12

Kanslist: Christian Kanvik

E-post:

 

Eller kontakta ordförande Karl Arne Löthgren

För kontaktuppgifter, se