Material och trycksaker

med ankrytning till föreningens verksamhet.

_____________________________________________________________

Hjärna i fokus -länsföreningens informationsbroschyr

Här kan Du ladda ner Hjärnkraft Örebro läns informationsbroschyr

"Hjärna i fokus" i PDF-format.

Uppdaterad den 18 november 2014

_____________________________________________________________

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län firade 20 år

2011 firade Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft sitt 20 års jublileum.

I samand med detta producerades en jubileumsbroschyr.

Nedan kan Du ladda hem jubileumsskriften i PDF-format:

"Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län 1991-2011- en jubileumsskrift"