Vad är Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län är en länsförening av förbundet Hjärnkraft,för personer med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga samt andra som vill stödja vår verksamhet.

Sedan 1991 har Hjärnkraft funnits i Örebro län

2011 firades vårt 20-årsjubileum med en fest på Scandic Grand i Örebro.

 

Förbundet informerar

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation som arbetar för personer med förvärvade hjärnskador och närstående. Hjärnkraft är riksomfattande samt partipolitiskt- och religiöst obundet.

Förbundet är till för skadade, oavsett om man har en lätt eller svår skada, närstående och personer som stöder vårt syfte och vår verksamhet.

Källa: www.hjarnkraft.nu

 

 

Historik om Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnkraft bildades 1988 av anhöriga som sökte stöd hos varandra i en situation som de kände att ingen upplevt tidigare. En när och kär hade råkat ut för en förvärvad hjärnskada. De mötte stor okunskap om hjärnskador inom sjukvården när de kämpade för att deras anhöriga skulle få rehabilitering.

Källa:hjarnkraft.nu