Styrelsen i Hjärnkraft Örebro län 2019Ordförande

Annica Moberg

 

Tel: 076-818 09 96

 

 

Vice ordförande

Ilona Wahlström


Tel: 0587-31 11 42

 


Kassör

Tuula Marjeta


Tel: 070-562 31 93

 


Ledamot

Angeline Moritz


Tel: 070-910 59 40 Ledamot

Gun-Britt Nyman (har ej mail)


Tel: 019-36 04 79Ledamot

Göran Filandersuppleant

Tommy Andersson (har ej mail)

 

Tel: 070-553 27 65

 

Suppleant

Roger Österberg

 

Tel: 070-629 20 05