Styrelsen i Hjärnkraft Örebro län 2018

(fr. o. m. 1 oktober)

För att skicka e-post till någon av nedanstående personer, klicka på respektive länk.

                            

Ordförande

Pia Delin

 

Tel: 070-827 55 31

 

 

Vice ordförande

Mats Gustafson

 

 Tel; 070-622 31 51

 

 

Kassör

Tuula Marjeta


Tel: 070-562 31 93

 


Ledamot

Ilona Wahlström


Tel: 0587-31 11 42 Ledamot

Angeline Moritz


Tel: 070-910 59 40

 

 

suppleant

Gun-Britt Nyman

 

Tel: 019-36 04 79

 

Suppleant

Vakant